Hart van Brabant - Park projectplan en folder

 

Samen met Midpoint Leisure Boulevard en een vijftigtal ruimtelijke, economische en maatschappelijke organisaties uit Midden-Brabant heeft Land van de Hilver een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van de realisatie van het Hart van Brabant-Park op het voormalige van Gend & Loos-terrein in Tilburg. Aanstaande dinsdag wordt door het College van B&W Tilburg een besluit genomen hoe hier verder mee te gaan. De conclusie van de haalbaarheidstudie is dat het plan haalbaar is. De indruk bestaat is dat binnen het Tilburgse bestuur een meerderheid voor het plan is en dat voorr de verkiezingen een principebesluit genomen zal worden.

 

Tekst downloaden duurt ca 5 minuten

 

 

hvb park 001 folder 9-5_2.pdf

http://www.stichtingnoordhoek.nl/images/stories/documenten/HBO-HVBP-140104-ex_1_kleiner.pdf