Erkend Kempen Goed

Kempen Goed implementeert een zelf ontwikkelde methodiek voor certificering van Product Markt Combinaties binnen de regio Kempen. Hiervoor zijn normen opgesteld voor producten en diensten van Kempische ondernemers

Binnen de certificering dient het unieke karakter ( typiciteit) van de Kempen de boventoon te voeren. Elk product en dienst wat gecertificeerd wordt krijgt een specifiek logo en uniek nummer. Zo kan de consument altijd herleiden welk bedrijf met welk product /dienst een certificering mag gebruiken.

Van de producten is de herkomst van de grondstoffen en ingredienten geborgd. Deze komen voor het hoogst haalbare percentage uit de Kempen. Bij winkels en restaurants zijn er speciale assortimenten en menu's samengesteld met Erkend Kempen Goed producten uit de Kempen. Verder worden er eisen gesteld aan de ondernemers t.a.v. leveranciersverklaringen, productinformatie, communicatie, registratie en audits.

kg_keurmerk_logo_kg09011_fc.jpg