Een doorbraak : Plattelandsonderneming in bestemmingsplan buitengebied Hilvarenbeek

Eindelijk is het na 7 jaar gedoe gelukt. Een formele titel in de RO-regelgeving voor Plattelandsondernemingen :
“ Een bedrijf dat al dan niet gedeeltelijk als agrarisch bedrijf, producten of diensten aanbiedt die bijdragen aan de instandhouding en beleving van gronden of gebouwen en daarmee in ieder geval aan de gebiedskwaliteit, waarmee deze producten en diensten verduurzamend ruimtelijk of functioneel verbonden zijn. “
In link zit gemeentelijke publicatie, volledig eindrapport en het advies van het Land van de Hilver hetgeen door de Gemeente Hilvarenbeek is overgenomen.

 

hilverbode_lr.pdf

eindrapport; eindversie.pdf  

plattelandsonderneming in land van de hilver 2.docx