Coöperatie Esbeek in Brussel

Esbeek in Brussel. Bij de ECOSOC werd gesproken over de besteding van 300 miljoen aan zgn social entreprises.  Door de Nederlandse Coöperatieve Raad en Coopnet werd ik gevraagd de casus Coöperatie Esbeek toe te lichten en een reactie te geven op de gedachten rondom het stimuleren van zgn Social Entreprises. Heb aangegeven dat een definitie raadzaam zou zijn en dat men wellicht in Brussel zelf een fonds zou kunnen houden. Immers, Brussels geld verdwijnt veelal in de pocket van overheden en traditionele gesettelde sectororganisaties. Esbeek zal men in ieder geval niet vergeten. Aantal malen applaus voor de Esbekenaren.