metropoolvorming rotterdam den haag

Regionalisering (metropoolvorming in de Randstad) en het op afstand van de
volk
svertegenwoordigende organen zetten van overheidstaken, is een
issue dat zeer actueel is geworden. Ook in liberale kring gaan stemmen
op om te ver doorgeschoten constructies (Prorail) terug te draaien. In
relatie tot Europa is dit thema op ons symposium aan de orde.

Behoud van identiteit en het intact laten van de bevoegdheden van de
volksvertegenwoordigers komt in de diverse inleidingen aan bod.
Jacques Monasch zal hier ’s morgens mee beginnen, gevolgd door Fabian
Amtenbrink. Arie van der Zwan en Wiet van Meel zullen vanuit hun
economische invalshoek belichten dat samenwerking niet hoeft te leiden
tot nieuwe overheidsbureaucratie. Directe lijnen naar het Europese
level is hun adagium. Geen zware regionale structuren opbouwen, maar
de ondernemersvrijheid benutten voor handelen. “De overheid kan het
beste ondersteunen zonder een nieuwe bureaucratie op te tuigen.”

den haag 25-5-2012.ppt