De laatste updates...

Bekijk de laatste updates over Pontifax en andere interessante zaken op deze pagina.

hommage fons van iersel

Postuum eerbetoon aan Fons van Iersel betuigd door Cultuurwethouder Marcelle Hendrickx (Tilburg) voor zijn bijdrage aan: “de onuitwisbare cultuurimpuls voor Tilburg vanuit notabene Hilvarenbeek”.

artikel fietscafe en vabimpuls

Altijd had ze al het gevoel: “Mijn roeping moet nog komen!” Nu ze de oude veestal van haar ouders gaat herbestemmen tot bruisend wielercafé lijkt ze deze gevonden te hebben. Direct aan de Vlagheide in Meierijstad moet het ambitieuze plan van Geertje Gloudemans (43) verwezenlijkt worden. VABIMPULS speelde een belangrijke rol in het verbinden van alle betrokken partijen.

artikel spoorpark van Noppen

Het Spoorpark is gebouwd op de schouders van een mislukt burgerinitiatief

ridder wiet

Tot mijn grote verrassing werd ik op donderdag 26 november 2022 in de raadszaal van het gemeentehuis Hilvarenbeek ontvangen door een schare vrienden, familie en relaties. Vervolgens, ik begon al een gevoel te krijgen wat er loos was, moest ik naar voren komen en begon burgemeester Evert Weys met een verhaal. De tekst is onder weergegeven. Ik was verrast en beduusd. Wat een eer. Heb de aanwezigen kort meegegeven dat dit zonder hen nooit was gebeurd; de daden en de onderscheiding.

interview Neerlandia samenwerking in de Kempen

interview Neerlandia ; samenwerking in de Kempen ; door Paul Spapens waar ingegaan wordt op wat trends in het grensgebied de Kempen

metropoolvorming rotterdam den haag

De presentatie is verzorgd voor een groep bestuurders van de metropoolregio met als doel hen de overweging mee te geven de eu niet als een veel geld kostende sinterklaas en regelneef te zien, maar als een krachtig, slim en rechtvaardig fenomeen wat je waar nodig met kennis, regelgeving en geld kan helpen (zoals Richard Leeuwenhard middels Ivanhoe, Robin Hood hielp).

tussenheid in Hilvarenbeek

https://youtu.be/kRhd1SV0K7A

Spoorpark Tilburg

Maart 2017 heeft de gemeenteraad van Tilburg groen licht gegeven voor de realisatie van het 10 ha grote Spoorpark Tilburg.

Necrologie Ben van Geel

Jaren 70/80 : werklooshied bij hoogopgeleiden en hoe Ben va Geel daar iets mee deed.

School in kerk Esbeek rond.

In maart 2017 is door de gemeenteraad Hilvarenbeek unaniem besloten tot realisatie van een school in de voormalige kerk van Esbeek

kempentoren

impressie en nadere info kempentoren

masterclass verduurzamingsmodel

masterclass over verduurzamingsmodel deskundigen van het VABIMPULS - programma van de Provincie Noord-Brabant november 2017

Flaestoren open.

Op 11 en 13 november 2011 is de Flaestoren geopend.

out of the box reactie op discussie verband topsectorenbeleid en regionaal europees beleid

spontane out of the box reactie op discussie op linkedingroep van lambert van Nistelrooy (Europa dichtbij) over mogelijk verband topsectorenbeleid en regionaal europees beleid waarbij ik probeer optimisme te mixen met frustraties

Interview Wiet van Meel in Recreactie : "Duurzaam denken leidt tot nieuwe kansen"

“Toen ik jou voor het eerst hier binnen zag lopen, dacht ik daar komt weer zo’n ambtenaartje zijn uurtjes uitzitten. Maar je bent blijven komen en hebt er wel lol in wat hier gebeurt.” Het was Wiet van Meel die me zo toesprak. En ik dacht van hem: “Vreemde vent met een grote leren jas en een hoed op die buiten sjekkies staat te roken.”

presentatie cooperatie esbeek

Engelstalige powerpointpresenatie rondom de Cooperatie Esbeek 2011..

De Kempen in vogelvlucht sept. 2010

Een korte beschrijving vanuit ruimtelijke, economische en maatschappelijke aandachtsvelden van het grensoverschrijdende gebied "de Kempen", geschreven met ca 100 verschillende mensen uit allerlei lagen en sectoren van de Kempische bevolking.

Trendkeerders, Ontwikkelfacilitators

Trendkeerders zijn individuen die in staat zijn vernieuwing te bewerkstellingen. Het hoeven niet de bedenkers van de vernieuwing te zijn, maar zijn er wel de motor van. Het zijn inspiratoren, die in staat zijn op concreet, relatief kleinschalig niveau te motiveren, binden en te activeren.

interview Wiet van Meel in kleine ondernemer

interview in "de kleine ondernemer" in het kader van het Jaar van Schumacher : Small is Beautiful"

artikel kloosters in brabant

goed interview met collega Jasper van Deursen van Agro&co over de kloosters in brabant.

Regionale netwerken met Energie; de toekomstige invulling plattelandsbeleid Noord-Brabant ?

Een ambtelijke evaluatie van de reconstructie en gedachtenvorming rondom toekomstige plattelandsontwikkeling http://www.brabant.nl/subsites/plattelandsontwikkeling/uitvoering/herorientatie-plattelandsontwikkeling.aspx/~/related/d15cf17669a44e08a659e52e8ed33a18

Erkend Kempen Goed

Kempen Goed implementeert een zelf ontwikkelde methodiek voor certificering van Product Markt Combinaties binnen de regio Kempen. Hiervoor zijn normen opgesteld voor producten en diensten van Kempische ondernemers

Toekomst Duurzame Landbouw

Nog nooit waren de tijden zo slecht, en nog nooit waren de tijden dus ook zo goed.

Hart van Brabant - Park projectplan en folder

Samen met Midpoint Leisure Boulevard en een vijftigtal ruimtelijke, economische en maatschappelijke organisaties uit Midden-Brabant heeft Land van de Hilver een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van de realisatie van het Hart van Brabant-Park op het voormalige van Gend & Loos-terrein in Tilburg.

Een doorbraak : Plattelandsonderneming in bestemmingsplan buitengebied Hilvarenbeek

Eindelijk is het na 7 jaar gedoe gelukt. Een formele titel in de RO-regelgeving voor Plattelandsondernemingen

Na jaren denken en werken; de film die verduurzaming uitlegt.

In de jaren '80 al bezig met verduurzamingsmodel, in '93 tevergeefs gepoogd het model in Stimulus te laten landen en eindelijk pas eind jaren '90 succesvolle toepassing en erkenning in de reconstructie van het platteland (milieu-dierenziektes).

Coöperatie Esbeek in Brussel

Esbeek in Brussel. Bij de ECOSOC werd gesproken over de besteding van 300 miljoen aan zgn social entreprises. Door de Nederlandse Coöperatieve Raad en Coopnet werd ik gevraagd de casus Coöperatie Esbeek toe te lichten en een reactie te geven op de gedachten rondom het stimuleren van zgn Social Entreprises.

Geld is schuld; een verrassende waarheid...

Wat is geld eigenlijk? Hoe komt het dat vrijwel iedereen, zowel overheden als individuen in de schulden zitten? Deze film legt het op eenvoudige wijze uit. https://www.youtube.com/watch?v=l1HDZPFc3Dg

trividend een boeiend fonds uit Belgie

coöperatieve vennootschap, sinds 2001 privaat- publieke samenwerking Vlaams participatiefonds voor de sociale economie risicokapitaalverschaffer