De laatste updates...

Bekijk de laatste updates over Pontifax en andere interessante zaken op deze pagina.

kempentoren

impressie en nadere info kempentoren

Necrologie Ben van Geel

Jaren 70/80 : werklooshied bij hoogopgeleiden en hoe Ben va Geel daar iets mee deed.

tussenheid in Hilvarenbeek

https://youtu.be/kRhd1SV0K7A

Spoorpark Tilburg

Maart 2017 heeft de gemeenteraad van Tilburg groen licht gegeven voor de realisatie van het 10 ha grote Spoorpark Tilburg.

School in kerk Esbeek rond.

In maart 2017 is door de gemeenteraad Hilvarenbeek unaniem besloten tot realisatie van een school in de voormalige kerk van Esbeek

masterclass verduurzamingsmodel

masterclass over verduurzamingsmodel deskundigen van het VABIMPULS - programma van de Provincie Noord-Brabant november 2017

Persbericht Coopnet

Een nieuwe organisatie tbv startende en kleine cooperaties, en, voor cooperaties die de cooperatie willen her-uitvinden

interview Neerlandia samenwerking in de Kempen

interview Neerlandia ; samenwerking in de Kempen ; door Paul Spapens waar ingegaan wordt op wat trends in het grensgebied de Kempen

metropoolvorming rotterdam den haag

De presentatie is verzorgd voor een groep bestuurders van de metropoolregio met als doel hen de overweging mee te geven de eu niet als een veel geld kostende sinterklaas en regelneef te zien, maar als een krachtig, slim en rechtvaardig fenomeen wat je waar nodig met kennis, regelgeving en geld kan helpen (zoals Richard Leeuwenhard middels Ivanhoe, Robin Hood hielp).

Flaestoren open.

Op 11 en 13 november 2011 is de Flaestoren geopend.

out of the box reactie op discussie verband topsectorenbeleid en regionaal europees beleid

spontane out of the box reactie op discussie op linkedingroep van lambert van Nistelrooy (Europa dichtbij) over mogelijk verband topsectorenbeleid en regionaal europees beleid waarbij ik probeer optimisme te mixen met frustraties

Interview Wiet van Meel in Recreactie : "Duurzaam denken leidt tot nieuwe kansen"

“Toen ik jou voor het eerst hier binnen zag lopen, dacht ik daar komt weer zo’n ambtenaartje zijn uurtjes uitzitten. Maar je bent blijven komen en hebt er wel lol in wat hier gebeurt.” Het was Wiet van Meel die me zo toesprak. En ik dacht van hem: “Vreemde vent met een grote leren jas en een hoed op die buiten sjekkies staat te roken.”

presentatie cooperatie esbeek

Engelstalige powerpointpresenatie rondom de Cooperatie Esbeek 2011..

De Kempen in vogelvlucht sept. 2010

Een korte beschrijving vanuit ruimtelijke, economische en maatschappelijke aandachtsvelden van het grensoverschrijdende gebied "de Kempen", geschreven met ca 100 verschillende mensen uit allerlei lagen en sectoren van de Kempische bevolking.

Trendkeerders, Ontwikkelfacilitators

Trendkeerders zijn individuen die in staat zijn vernieuwing te bewerkstellingen. Het hoeven niet de bedenkers van de vernieuwing te zijn, maar zijn er wel de motor van. Het zijn inspiratoren, die in staat zijn op concreet, relatief kleinschalig niveau te motiveren, binden en te activeren. Het grootste probleem hierbij is het afbreukrisico van deze Trendkeerders. Dit is overigens niets nieuws Machiavelli schrijft al in 1532: “... dat niets moeilijker is om aan te pakken, niets gevaarlijker om uit te voeren niets meer onzeker wat betreft de uitkomsten dan het initiatief te nemen om veranderingen te introduceren.” (Machiavelli, Il Principe)

interview Wiet van Meel in kleine ondernemer

interview in "de kleine ondernemer" in het kader van het Jaar van Schumacher : Small is Beautiful"

artikel kloosters in brabant

goed interview met collega Jasper van Deursen van Agro&co over de kloosters in brabant.

Regionale netwerken met Energie; de toekomstige invulling plattelandsbeleid Noord-Brabant ?

Een ambtelijke evaluatie van de reconstructie en gedachtenvorming rondom toekomstige plattelandsontwikkeling http://www.brabant.nl/subsites/plattelandsontwikkeling/uitvoering/herorientatie-plattelandsontwikkeling.aspx/~/related/d15cf17669a44e08a659e52e8ed33a18

Erkend Kempen Goed

Kempen Goed implementeert een zelf ontwikkelde methodiek voor certificering van Product Markt Combinaties binnen de regio Kempen. Hiervoor zijn normen opgesteld voor producten en diensten van Kempische ondernemers

Toekomst Duurzame Landbouw

Nog nooit waren de tijden zo slecht, en nog nooit waren de tijden dus ook zo goed.

Hart van Brabant - Park projectplan en folder

Samen met Midpoint Leisure Boulevard en een vijftigtal ruimtelijke, economische en maatschappelijke organisaties uit Midden-Brabant heeft Land van de Hilver een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van de realisatie van het Hart van Brabant-Park op het voormalige van Gend & Loos-terrein in Tilburg. Aanstaande dinsdag wordt door het College van B&W Tilburg een besluit genomen hoe hier verder mee te gaan. De conclusie van de haalbaarheidstudie is dat het plan haalbaar is. De indruk bestaat is dat binnen het Tilburgse bestuur een meerderheid voor het plan is en dat voorr de verkiezingen een principebesluit genomen zal worden. Tekst downloaden duurt ca 5 minuten

Een doorbraak : Plattelandsonderneming in bestemmingsplan buitengebied Hilvarenbeek

Eindelijk is het na 7 jaar gedoe gelukt. Een formele titel in de RO-regelgeving voor Plattelandsondernemingen : “ Een bedrijf dat al dan niet gedeeltelijk als agrarisch bedrijf, producten of diensten aanbiedt die bijdragen aan de instandhouding en beleving van gronden of gebouwen en daarmee in ieder geval aan de gebiedskwaliteit, waarmee deze producten en diensten verduurzamend ruimtelijk of functioneel verbonden zijn. “ In link zit gemeentelijke publicatie, volledig eindrapport en het advies van het Land van de Hilver hetgeen door de Gemeente Hilvarenbeek is overgenomen.

Na jaren denken en werken; de film die verduurzaming uitlegt.

In de jaren '80 al bezig met verduurzamingsmodel, in '93 tevergeefs gepoogd het model in Stimulus te laten landen en eindelijk pas eind jaren '90 succesvolle toepassing en erkenning in de reconstructie van het platteland (milieu-dierenziektes). Streekhuizen, allerlei ontwikkelingsprojecten. Idee was een film te maken die het model voor een kind van 10 begrijpelijk maakt. Deels gelukt. Jaar aan gewerkt met leuke groep. Altijd in voor reacties en/of suggesties.

Coöperatie Esbeek in Brussel

Esbeek in Brussel. Bij de ECOSOC werd gesproken over de besteding van 300 miljoen aan zgn social entreprises. Door de Nederlandse Coöperatieve Raad en Coopnet werd ik gevraagd de casus Coöperatie Esbeek toe te lichten en een reactie te geven op de gedachten rondom het stimuleren van zgn Social Entreprises. Heb aangegeven dat een definitie raadzaam zou zijn en dat men wellicht in Brussel zelf een fonds zou kunnen houden. Immers, Brussels geld verdwijnt veelal in de pocket van overheden en traditionele gesettelde sectororganisaties. Esbeek zal men in ieder geval niet vergeten. Aantal malen applaus voor de Esbekenaren.

Geld is schuld; een verrassende waarheid...

Wat is geld eigenlijk? Hoe komt het dat vrijwel iedereen, zowel overheden als individuen in de schulden zitten? Deze film legt het op eenvoudige wijze uit. https://www.youtube.com/watch?v=l1HDZPFc3Dg

trividend een boeiend fonds uit Belgie

coöperatieve vennootschap, sinds 2001 privaat- publieke samenwerking Vlaams participatiefonds voor de sociale economie risicokapitaalverschaffer